“İNTERGALAKTİK” – Karaköy Mono

İPEK YEĞİNSÜ KÜRATÖRLÜĞÜNDE DÜZENLENEN “İNTERGALAKTİK” ANNA LAUDEL’DE AÇILDI

Anna Laudel, 3 Eylül – 20 Ekim 2019 ​tarihleri arasında, farklı disiplinler yaklaşımlara sahip sanatçılar ​Beyza Boynudelik, Şafak Çatalbaş, Alper Derinboğaz, Emin Mete Erdoğan, Horasan, Ekin Su Koç, Ali Miharbi, Ali İbrahim Öcal, Özcan Saraç, Meltem Sırtıkara, Merve Şendil ​ve İrem Tok​’uneserlerini ​“İntergalaktik” sergisinde bir araya getiriyor. ​İpek Yeğinsü​’nün küratörlüğünde düzenlenen sergi, uygarlığımızı dünyanın ötesine taşıyıp hayatımızı orada sürdürmeyi başarırsak bizi nasıl bir geleceğin beklediği sorusundan yola çıkıyor.

Açılışı 3 Eylül Salı günü gerçekleşen “İntergalaktik”, gezegenimizin olanaklarını pervasızca tükettiğimize dikkat çekerek, sanatseverlere uygarlığımızın geleceğine yönelik önemli sorular yöneltiyor: ​Kurtuluşu uzayın derinliklerinde aramak romantik bir hayal endüstrisi yaratmanın ötesine geçebilecek mi? Evrendeki yerimizin yüzyıllardır anlatıldığı kadar önemli olmadığı gerçeğiyle yüzleştikçe artan kaygılarımız ve onların kamçıladığı hayatta kalma içgüdümüz, bizi sonsuzlukta kaybolup gitmekten kurtarabilecek mi? Bilim ve teknoloji adına daha önce emsali görülmemiş bir hızla katettiğimiz yol bizi evrimin bir üst basamağına taşımayı ve yeni coğrafyalarda yepyeni gerçekliklerle tanıştırmayı başarabilirse, sosyo-kültürel yapılarımız bundan nasıl etkilenecek?

Sergi aynı zamanda toplumumuzun, varlığını farklı gezegenlerde, hatta belki de galaksilerde devam ettirecek temsilcilerinin kimlik üretme biçimleri, birbirleriyle ve bu süreçte tanıştıkları diğer türlerle iletişim kurma yöntemleri üzerine önermeler içeriyor. Merkez-çevre, yakın-uzak, izleyen-izlenen, geçmiş-gelecek gibi güncel ikiliklere geo-sentrizmden bağımsız bir yaklaşım sunmayı hedefleyen sergide resim, heykel, video, fotoğraf ve yeni medya dahil olmak üzere birçok farklı malzeme ve disiplinde çalışan sanatçıların yapıtları görülebilir.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ​16. İstanbul Bienali’​ne (14 Eylül – 10 Kasım) paralel olarak düzenlenen ​“İntergalaktik”​, ​20 Ekim 2019 tarihine kadar ​Anna Laudel​’de ziyaret edilebilir. Sergi kapsamında ayrıca aralarında sanatçı konuşmaları ve küratörlü sergi turlarının yer aldığı bir dizi etkinlik düzenlenecek. Program takvimine ​Anna Laudel​’in internet sayfası ve sosyal medya kanallarından ulaşılabilir.

Adres: ​Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu 34421 İstanbulİnternet sitesi:​ ​annalaudel.gallery
Facebook:​ ​www.facebook.com/annalaudel.galleryInstagram:​ ​www.instagram.com/annalaudel.gallery

Twitter:​ ​www.twitter.com/laudelgallery

page1image26873600page1image26875136page1image26875328page1image26874560page1image26878400

page2image25010304page2image25007600

Sanatçılar Hakkında
1975’te İstanbul’da doğan ​Beyza Boynudelik​, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Halen aynı üniversitenin Resim Bölümü’nde Sanatta Yeterlilik eğitimini sürdüren Boynudelik, hızla akan kent yaşamı içinde yalnızlaşan ve belleksizleşen bireyin kimlik bunalımını teknoloji-doğa, insan-hayvan ve kent-doğa ilişkileri üzerinden inceler. Sosyolojideki “maskeli birey” tanımını sıkça kullanan sanatçı, anonim ve tanımlı olanın ilişkisini araştırır.

1979, İstanbul doğumlu ​Şafak Çatalbaş​, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-TV Lisans bölümü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Yüksek Lisans bölümü mezunudur. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde aynı fakültede Sanatta Yeterlilik eğitimini sürdüren Çatalbaş, performans, video, metin ve enstalasyona dayalı yapıtlarında iç gözlemsel süreçlerini oyunlaştırarak belleğimize hükmeden arketiplerin izini sürer. Sokaktaki yaşamdan alıntıladığı diyaloglarla kendi rüyalar alemini birleştiren anlatılar kurgular.

1982, Ankara doğumlu ​Alper Derinboğaz​, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Los Angeles Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik bölümünde tamamladı. Mimari tasarımlarında zaman-mekân ilişkisinin çeşitli ifade biçimlerini araştıran Derinboğaz, sanatında da bu ilişkinin ön kabullerini sorgulayan akışkan yapılar ortaya koyar ve yeni medya teknolojilerinin sunduğu olanakları kullanarak izleyiciyi mimari kavramını yeniden düşünmeye davet eder.

1982’de İstanbul’da doğan ​Emin Mete Erdoğan​, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden lisans derecesiyle mezun oldu. İnsanlığın ortak tarihi ve bilinci olarak gördüğü mitolojiden ve onun sunduğu farklı anlatılardan yola çıkan sanatçı, özellikle eski toplumları oluşturan bireylerin birbirleriyle ve doğayla kurdukları ilişkileri düzenleyen ilkelerin en belirleyici unsuru olan “kutsal” kavramının zaman içindeki değişim ve dönüşümlerine odaklanır.

1965’te Aydın’da doğan ​Horasan​, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Ana Sanat Dalı, Özgün Baskıresim Bölümü mezunudur. Farklı teknik deneylere giriştiği yapıtlarında tamamlanmış, tekil, steril ve durağan imgeler yerine dönüşmeye ve tanımlanmaya devam eden süreçlerin anlık izleri görülür. Belli bir üslubun sınırları içinde kalmayı reddeden Horasan için sanatçının sezgileri ve serbestisi esastır; çünkü doğaçlamayla ortaya çıkan, yaşamın kendisine en yakın olandır.

1986, İstanbul doğumlu ​Ekin Su Koç​, lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde tamamladı. Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans bölümünden mezun olan ve yaşamını Berlin’de sürdüren Koç, sembolik bir dil kullandığı yapıtlarında bireyin parçalanmış benliğinin günlük yaşamda ve toplumdaki yansımalarını konu alır. Birey ve toplum psikolojisi arasındaki ilişkiye göç, yersiz yurtsuzluk ve beden algısı gibi kavramlar üzerinden yaklaşır.

1976’da İstanbul’da doğan ​Ali Miharbi,​ Northwestern Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği ile Sanat Teorisi ve Pratiği bölümlerinden mezun oldu. Yüksek lisansını Virginia Commonwealth Üniversitesi Sanat Fakültesi’nde tamamlayan Miharbi’nin yapıtlarında toplumsal ve teknolojik alanlardaki sistem teorisi, yaratıcı geri bildirim döngüleri ve kavramsal kısa devreler üzerinden süreçler arası ilişkilerin araştırılması ön plandadır.

page3image24843760page3image24846048

1982 Aschaffenburg, Almanya doğumlu ​Ali İbrahim Öcal​, lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi; yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Bölümü’nde tamamladı. Giriştiği deneyleri multidisipliner bir yaklaşımla “eş zamanlı üretim modeli” içinde ele alan Öcal’ın sanatının temelinde bağlamın yer değiştirmesi ve imge-anlam ilişkisinin eleştirisi yer alır. Üretim biçiminin oluşturduğu “her yerdelik duygusu”, izleyici için özgürleştirici bir alan yaratır.

1988’de İzmir’de doğan ​Özcan Saraç​, Essex Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra École Parsons à Paris ve Zürcher Hochschule der Künste’de sanat eğitimi aldı. Kendini sanatçı/araştırmacı olarak tanımlayan Saraç, çalışmalarında veri işleme ve bilgi üretme süreçlerine dayalı araştırma alanları yaratır ve insanın gerek evrenin yasaları, gerek kendi politik mekanizmalarıyla olan ilişkisine eleştirel bir bakış sunar. Bilgiyi ve bilgi üretim süreçlerini, insan algılarının sınırlarından bağımsız haliyle elde etmeyi ve göstermeyi amaçlar.

1982’de İstanbul’da doğan ​Meltem Sırtıkara​, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Lisans ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü Yüksek Lisans mezunudur. Çalışmalarında izleyiciyi içinde devinip durduğu döngülerle yüzleştirmeyi; büyük resme yönelik sorgulama süreçlerini küçük ölçekli simülasyonlar üzerinden görünür kılmayı amaçlar. Her serisinde varoluşsal problemin farklı bir boyutuna odaklanır ve bu yönüyle adeta her filminde farklı, ancak bağlantılı bir dizi meseleyi ele alan Kült yönetmenler gibi davranır.

1982 Ankara doğumlu ​Merve Şendil​, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim bölümünden mezun oldu. Nesne, metin ve görsel dili sıklıkla bir arada kullandığı yapıtlarında Şendil, içinde olduğu hayata ve bu hayatta gerçekleşmesini istediklerine dair ipuçları verir. Referanslarını güncel gerçeklikten alsa da tamamen kurguya dayalı olan hikaye ve yerlerinde parça ile bütün, tekil ile çoğul arasındaki ilişkiyi kullanarak algı ve bellek kavramlarını tartışmaya açar.

1982, İstanbul doğumlu ​İrem Tok​, lisans derecesini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden aldı. Yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü’nde tamamlayan Tok, seçtiği kavramların her birine uygun farklı malzemeler kullanarak düşsel sahneler yaratır. Tanıdık imgeleri sürprizli ve aldatmacalı taktiklerle gizemli serüvenlerin başrolüne taşırken, alışılmışın dışında kalan ölçekler içinde sunduğu anlar ile izleyiciyi kendi kurduğu oyunun içine çeker.

Küratör Hakkında
1981’de İstanbul’da doğan ​İpek Yeğinsü​, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans ve Anadolu Medeniyetleri ve Kültür Mirası Yönetimi Yüksek Lisans bölümlerinden mezundur. Bağımsız yazar ve küratörlüğün yanı sıra Özyeğin Üniversitesi’nde Tasarım, Teknoloji ve Toplum alanında Doktora eğitimini sürdüren Yeğinsü, küratöryel pratiğinde disiplinler ötesi, mekana özgü ve çoğulcu/katılımcı bir yaklaşım benimser. Sergileri tamamlanmış işler değil; çevresinde yeni diyalogların oluşmasına elverişli, tetikleyici deney alanları olarak ele alır.