TANPINAR’IN İSPANYA’SI GALDOS’UN TÜRKİYE’Sİ – Karaköy Mono

Duyguların ve düşüncelerin ortak dili edebiyatı kullanarak birçok önemli yazar, önemli eserler yazmışlar ve dünyaya sunmuşlardır. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatı için birçok önemli kitaba imzasını atmış bir yazar. Bilinçakışı, rüyalar, İstanbul, yurt sevgisi gibi konuları eserlerinde kullanan Tanpınar, ayrıca iyi bir de şairdir. İspanyol edebiyatının hatta Avrupa’nın en önemli yazarlardan biri olan Benito Pérez Galdós ise kaleme aldığı eserlerle tarihe adını yazdırmıştır. Cervantes’ten sonra döneminin en iyi yazarı olarak tanınan Benito Pérez Galdós, Natüralizm’in ve Realizm’in öncüsü olarak kabul edilir. Tristana adlı sinemaya da uyarlanan önemli eseri ilk kez Türkçeye “Paris Yayınları” tarafından çevrilmiştir. Bizler için de çok bilinmeyen bir yazar olan Galdos’u tanımak o yüzden de çok önemli.

İki farklı yazarın edebiyata katkıları, kullandıkları temel unsurları, edebi anlayışlarını ve kültürel miraslarını anlamak ve değerlendirmek için etkinliği takip edebilirsiniz. 

Nesrin Kavadar moderatörlüğünde, Handan İnci Rafael Carpintero ve Maria Jesús Horta Sanz’ın katkılarıyla, ‘Yayımlanmamış Arşiv Belgeleriyle Tanpınarın’ın İspanya Gezisi’,Tanpınar’ın İstanbul’unu İspanyolca Okumak’ ve ‘Türkiye’de Benito Pérez Galdós’ başlıkları altında yapılandırılan etkinliğimiz 6 Nisan 2021 Salı günü, saat 14:00’ da gerçekleşecek…