55. ulusal yarışma – Karaköy Mono

55. ulusal yarışma