insanlığın öldüğünü duydum – Karaköy Mono

insanlığın öldüğünü duydum