“N.U.M.B SERİES” – Karaköy Mono

Birbirinden ayrı düşünülemeyecek olan ruhsal yaşantı ve dışavurum arasındaki görünmez bağ, farkına varmasak da oldukça belirgin hareketler ve imgeler sunar.

Benliğimiz bu boşluğun içinde bazen yorulup bazen sakinleşmek ister. Bütün bu duygu, düşünce ve anılar topluluğu dile geldiği zaman ise farklı bir form, ritim ve kompozisyon yaratarak bir armoni ile birlikte, önce benliğimize sonrasında da bütünün içine karışır.
Fakat bu karmaşa içerisinde bireysel ve duygusal arayışımız her zaman bize sesini duyurmaya devam eder ve hiç bir zaman son bulmaz. Tek bir kadraj içerisinde değerlendirdiğim bu duygu ve durumlar olağan akışın içinde, ruhtaki bölünmelerin, saflaşmış hissiyatın, bu kaos ve yer
yer huzursuzluktan kopan ufak notların kendi ruhsal dinamiğini yaratıp, kendi bütünlüğünü var ederek bir dengeye kavuşmasıdır…

Terri Guillemets’in dediği gibi “Sanat, ruhunuzun size seslenmesi ve sizin
cevaplamanızdır.”

 

Nazlı KOCAÇINAR kimdir?

5 yıldır kişisel kolaj çalışmaları yapıyorum… Var olanı bozup somut veya soyut dünyayı kendi bakış açımla yeniden var etmenin bir yolu aslında yaptığım… Şunu belirtmek istiyorum ki yaşadıklarımız ve kendi iç dünyamızdan aldığımız şeyler dışında başka bir referansımız yok. Herkesin ifade biçimi ayrı ayrı var oluyor insan hayatında, ben kendimi ifade etmek için bu yolu seçtim yada bu yolu buldum… Kolaj tekniği ve yolun başında referans alıp hayran kaldığım Dadaizm akımı “Bazı şeyleri yerli yerine oturtamadığım için mi beni bu kadar kendine çekiyor? Yoksa tam tersi, asla birbiri ile bütün olamayacak şeyleri bir arada görmek mi derdim?” diye hala kendime soruyorum. Bilgisayar, sketchbook veya materyallerimin başına bir konu veya konsept düşünmeden oturuyorum… Aslında kendimi anlamlandırmaya çalışırken ortaya çıkan doğaçlama çalışmalar hepsi. Kompozisyonun bütününe baktığımızda her parçanın benim için bir anlamı var. Benim için, anlamsız bulduğum bir an veya hissi bile anlamlandırdığım tek yer burası. Çalışmalarımı yaparken veya onlara uzaktan bakınca birbirinden ayrı duran her parçada bir kişi, bir anı, bir his görüyorum… Ve izleyicide de bazen aynı bazen çok farklı duygular yarattığını görüyorum. Her soru ayrı bir kapı açıyor beynimde. Başkalarına da dokunabildiğini, sorgulatabildiğini bilmenin güzel hissiyatını yaşatıyor bana… Herkesin hikayesini sakladığı bir yerler vardır neticede…

 

NELER YAPTIM?

Haziran 2018 Adahan İstanbul’da “Alarm” sergisini gerçekleştirdik. Sorguladığımız ve sorgulatmak istediğimiz konu yaratma arzusunu tetikleyen duyguların belirli kalıplara ve tanımlara sığdırılmasını, sanat ve sanatçıyı özde var olmayan kurallara göre belirleyen sistemin dayatmalarını yok saymaktı. Aralık 2018 İzmir Kültür Park ev sahipliğinde sergi ikinci kez izleyici ile buluştu.

Haziran 2019 GaleriBu Pavillion All in One 01 karma sergisinde “Neighbor” adlı çalışmam yer aldı.. Heykeller saf halleri ile bizlerin arasına karışmış olsaydı ne olurdu? diyerek yola çıkarak kolaj tekniği ile 8 çalışmalık bir seri hazırladım.

KISACA:

Haziran 2018 Adahan İstanbul / Alarm Sergisi
Aralık 2018 İzmir Kültür Park / Alarm Sergisi
2019 Haziran Galeribu / All in One 01

YAKINDA:

YERLEŞMEMİŞ DÜNYA SERGİSİ
“Yerleşmemiş Dünya” süregelen gerçeklerin çatlaklarından doğmuş ikinci bir yaşamın hakikati, ruhumuzdan başka hiç bir yere yerleştiremeyeceğimiz, bulanık olan gerçeklikten dışarı çıkıldığında hissedilebilecek mümkün bir dünya… “ mottosu ile umarım yakında herkesle buluşacak.