Kadının Çalışma Hayatına Katılımı Azaldı – Karaköy Mono

İş İnsanı, Akademisyen, Kreatif Direktör Doç. Dr. Fatoş Altınbaş ile iş hayatını, kadınların meslek gruplarındaki yerini ve zorluklarını MAG Mart sayına verdiği özel röportajında anlattı.

Politecnico di Milano Üniversitesi’nde MBA programını tamamladıktan sonraki yıl Altınbaş Holding’e bağlı Alstone kıymetli taşlar satış şirketinde çalışmaya başladığını anlatan Fatoş Altınbaş, iki yıl aktif çalışma hayatı olduğunu söyledi. Türkiye’de kadın hakları konusuna dair görüşlerini de paylaşan Altınbaş “Türkiye’de kadın hakları konusunda, 2000’li yılların ilk yarısında önemli yasal düzenlemeler yapıldı. 2001 yılında kabul edilen yeni Medeni Kanun ile 2004 yılında kabul edilen yeni Türk Ceza Kanunu’nda yer alan cinsiyetçi düzenleme ve ifadeler kaldırılarak kadın hakları acısından önemli hukuki adımlar atıldı. Ayrıca Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında anayasaya kadın-erkek eşitliğine ilişkin ifadeler ve devlete de bu konuda pozitif ayrımcılık yapma yükümlülüğü getirildi. Tüm bu yasal düzenlemelerin yansımalarında, kadının toplumdaki yerinin güçlenmesi ve kadının toplumda özgürleşmesi beklenirken, 2005 sonrası devlet söylemlerinde kadının ‘iffet, namus, analık’ söylemlerinin arttığını gözlemledik. Dolayısıyla kadında, beklenenin aksine muhafazakarlaşma, içe kapanma, toplumsal alanlarda eskisine nazaran katılım azlığı gözlemlenir oldu. Kadının değeri baskın biçimde anneliği, aile birlikteliği ve namusu üzerinden ölçülür olmuşken, kadın cinayetleri de sosyolojik alanda üzerinde araştırma yapılan konulardan biri oldu. Kadının çalışma hayatına katılımı tüm bu sebeplerden dolayı azaldı” dedi.