“EVRENİN TİTREŞEN IŞIKLARI” – Karaköy Mono

EVRENİN TİTREŞEN IŞIKLARI

12 Eylül – 30 Aralık

SALT Beyoğlu

Anna Boghiguian, Rana Hamadeh, Navine G. Khan-Dossos ve Merve Ünsal’ın “şimdi” algısını sorgulayan işlerinden oluşan sergi, insanın dünyayı kavrayışındaki dönüşümlere istinaden tarih ve geleceğin yeniden yapılandırılması fikrine dayanıyor.

Hakikatin temsilleri, dilin sınırları, bilgi üretimi ve aktarımının her yönden sınandığı bu değişken zamanlarda olup bitenler nasıl kayda geçirilmelidir? Cixin Liu’nin 2014’te İngilizce’ye The Three-Body Problem adıyla çevrilen meşhur bilim kurgu romanındaki bir bölümden adını alan Evrenin Titreşen Işıkları, insanın dünyayı kavrayışındaki dönüşümlere istinaden tarih ve geleceğin yeniden yapılandırılması fikrine dayanır. Mantık zemini sallanmaya başladığında bireyin korunaklı alanlarını istikrarsızlaştırmanın, idrak sınırlarını zorlamanın, kendine dair algısını sarsmanın olası yollarını araştırır. Anna Boghiguian, Rana Hamadeh, Navine G. Khan-Dossos ve Merve Ünsal’ın SALT Beyoğlu’nu çıkış noktası alarak yapıyı harekete geçiren işleri, hiçbir zaman tam manasıyla anlaşılamayan ve kifayetsiz “şimdi” algısını sorgulamaya aracıdır.

Sanatçıların üretimleri, bilginin uç noktalarını, tanıklık ve deneyimin aldatıcı yanını ve tarihin nasıl yozlaştırılabildiğini tartışmaya açar. Eleştirel feminizm ve queer kuramından etkilenen pratikleri, politik temsiliyetçiliğin kapsam ve yararlarını sorunsallaştırır. Boghiguian’ın çizim ve resimleri, konu ettiği öznelerin içinde bulunduğu jeopolitik koşulların hayatlarına etkisini yansıtır. Sanatçı, eski uygarlıklar, mitler, edebiyat, özellikle de şiirle ilişkilendirdiği görüntüleriyle yabancılaşma hâllerini anlatır. Hamadeh, uzun süreli bir projesi kapsamında tanıklık olgusunu irdelediği operamsı işiyle yurttaşlık merkezli yaklaşımı kesintiye uğratmaya çalışır. Khan-Dossos, 2011’de SALT Beyoğlu’na dönüşen Siniossoglou Apartmanı’nın 150 yıllık geçmişine bakar. Sanatçının sergi mekânlarına uyguladığı duvar resmi, yapının cadde kotunda dükkân, üst kotlarda konutları barındıran özgün kullanımını anımsatır. Tavan süslemelerine gönderme yapan fırça izleri, özel mülkün en az kamusal mekân kadar bir suç ya da olay mahalli olabileceğine işaret eder. Mimari yapılardan anlatıcılar yaratarak kullanıcıları işgalciye çeviren Ünsal, “her şeyi duyup gören bir röntgenci” olarak eşikten adım atmanın ve hem gerçekte hem de mecazen içeride olmanın anlamını inceler.

Evrenin Titreşen Işıkları, uyruk, egemenlik, toplumsal cinsiyet, akrabalık ve teknoloji kavramlarının yeniden tariflendiği zamanlar için bir gelecek tahayyül etmeyi amaçlar. SALT Beyoğlu’na yayılan dört ayrı konumlama, duyarlılıkları tetiklerken beden ve zihnin alışkanlıklarını şaşırtan bir ortam oluşturur. Bu işler, sergilenen bir dizi sanat nesnesinden ziyade mekânsal müdahale ve hatta klasik sergileme biçimlerine karşı birer performatif iddia niteliğindedir.

Sohbetler serisinin bu ikincisi sergisi, Eindhoven’da bulunan Van Abbemuseum’un baş küratörü Annie Fletcher tarafından programlanmıştır.

Sohbetler hakkında

SALT, Nisan 2018’de Tanımsız Hizmetler Bürosu sergisiyle başlattığı Sohbetler serisi kapsamında, kültür alanından davetli kişilerle uzun süreli programlar geliştirir. Sohbetler, hızlı tüketime hazır, sırf seyirlik amaçlı sunumlar üretmektense yerinde ve derinlikli incelemeleri teşvik edip etkinleştirir; profesyonel ağlardan beslenmekten ziyade ilişki kurmayı merkeze alır. Sürümde olan kavramlar, etkinlik hâlleri ve izleyici yapılanmalarının tekrarı yerine, sağlam temelli altyapılar oluşturan bütünlüklü ve bir o kadar da aktif bir fikir alışverişi ortamı kurulması önceliklidir. Sergi yapımının bu bağlamda bir araç olarak değerlendirildiği Sohbetler’de, davetli programcıların çalışmalarına SALT ve birlikte araştırdığı, öğrendiği bileşenleri dâhildir.

Sanatçı konuşması: Navine G. Khan-Dossos

21 Eylül Cuma, 19.00

SALT Beyoğlu, Açık Sinema

Navine G. Khan-Dossos, “Evrenin Titreşen Işıkları” sergisi için SALT Beyoğlu’nda altı haftalık bir sürede hazırladığı duvar resmi üzerine konuşacak. Scenes from a Pre-Crime (Performance for Security Guards) [İşlenmemiş Bir Suçun Olası Mahallinden Manzaralar (Güvenlik Görevlileri İçin Performans)], 2011’de SALT Beyoğlu’na dönüşen Siniossoglou Apartmanı’nın 150 yıllık geçmişine bakıyor; cadde kotunda dükkân, üst kotlarda konutları barındıran özgün kullanımını anımsatıyor. Tavan süslemelerine gönderme yapan fırça izleri, sergi mekânına ev hissiyatını taşıyarak özel mülkün en az kamusal mekân kadar bir suç ya da olay mahalli olabileceğine işaret ediyor.

Çalışmalarını Londra ve Atina’da sürdüren Khan-Dossos, Arnhem’deki Dutch Art Institute bünyesinde yüksek lisans dersleri veriyor. Sanatçı, “yer duygusu” temasını sıklıkla duvar resimleri ve mekâna özgü enstalasyonlarla işliyor; hayatı görme, anlama ve temsil etme yollarına dair -özellikle de eğitimini aldığı İslam sanatı ve mimarisi bağlamında- birtakım temel sorular soruyor. Üretimlerini “temsilî önermeler” ifadesiyle niteleyen Khan-Dossos, bu yolla dünyadaki varoluşumuzu yeniden tasavvur etmek için figüratif olmayan araçları araştırıyor.

Herkesin katılımına açık konuşmanın dili İngilizce’dir. SALT’ın Sohbetler serisinin ikinci sergisi Evrenin Titreşen Işıkları, 30 Aralık’a kadar SALT Beyoğlu’nda görülebilir.

*Ana Görsel: Rana Hamadeh’nin The Ten Murders of Josephine (The Tongue Twister) [Josephine’in On Cinayeti (Dil Dönmesi)] işinden detay, 2017-2018 Evrenin Titreşen Işıkları, SALT Beyoğlu Fotoğraf: Mustafa Hazneci, Eylül 2018

**Navine G. Khan-Dossos, SALT Beyoğlu’nda duvar resmini yaparken, Ağustos 2018 Fotoğraf: Mustafa Hazneci