“IŞIK ÜSTÜNE IŞIK” – Karaköy Mono

Madrid’de ilk GÜNEŞTEKİN SERGİSİ

Güneştekin’in farklı dönemlerde çalıştığı işlerini bir araya getirerek çok yönlü pratiğini sunmayı amaçlayan “Işık Üstüne Işık” adlı sergi 10 Ocak’ta Marlborough Madrid’de açılıyor. Sergi sanatçının grotesk seramiklerini, üç boyutlu bulmacaları anımsatan metal konstrüksiyonlarla çalıştığı heykellerini, op art işlerini ve geleneksel el sanatlarını modern sanatın diliyle bir araya getirdiği kırkyamalarını içeriyor.

Sergi düzenlediği kurumlar arasında Whitechapel Art Gallery, Tate Britain, Hamburguer Bahnhof, Guggenheim Bilbao olan Enrique Juncosa’nın küratörlüğünü üstlendiği sergi 16 Şubat’a kadar devam edecek.

İrlanda Modern Sanat Müzesinin ve İspanya Çağdaş ve Modern Sanat Müzesinin direktörlüklerini yapan, Miquel Barcelo, Malcolm Morley, Willem de Kooning, Michael Craig-Martin, Eva Lootz, Panamarenko ve Barry Flanagan gibi uluslararası sanatçılarla çalışan Juncosa, İspanyol Modernist ressam Joan Miró’nun da büyük yeğeni.

Juncosa’ya göre Güneştekin’in çalışmaları biçimsel ve kromatik olarak zengin, soyutlama ve süslemenin daha yüksek bir gerçekliğe işaret eden metaforlar haline geldiği İslam sanatı geleneğinin açık bir dışavurumu. Metalik ve plastik küresel hacimleri birleştirdiği işlerindeki kara güneş ise, Tanrısallığın doğrudan deneyimini ifade eden bir Sufi kavramı olan siyah ışık ile ilişkili. 

Sanatçının çalışmalarında hem biçimsel olaylara hem de pek çok kavramsal soruna göndermelerin olması, çalışmalarındaki farklı öğelerle yaratılan oyunları keşfetmek veya özümsemek amacıyla onları gözlemlemek için zaman ayrılması gerektiği fikrini verir. Bunu yapmak için gereken çaba, ruhsal deneyim ve bu deneyimle ilgili süreçleri ve zorlukları kavramak amacıyla kullanılan başka bir metafordur.

Güneştekin’in kademeli renkler ve geometrik yapılar oluşturan, çizgilerin ritmik tekrarıyla karakterize edilen optik işleri referanslarını mitoslardan ve sözlü anlatılardan alır. Hareketin optik etkilerinin kararsız ve belirsiz görüntülerle karakterize edildiği ve görsel oyunların biçimsel motifler için kullanıldığı optik eserlerden farklı olarak, sanatçı işlerinde bu optik etkileri ve görsel oyunları metafor olma potansiyelleri için kullanır. Buluntu materyalleri kullanarak çalıştığı kırkyama işlerinde, mitoslardan oluşturduğu motiflerini geleneksel olarak dikilmiş kırkyamalara uygular. Bu dokuma biçimi sanatçı için çoklu katmanlar üzerinden hikâyelerini anlatma yöntemidir.
Juncosa, Güneştekin’in işlerinin geleneksel öğeleri işlerinde kullanma biçimiyle çağdaş sanatta farklılığa dönüştürebildiği için global sanat dünyasında ilgi uyandırabilen sanatçılar arasında yer aldığını, homojen ve alışılagelmiş işlerle karşılaştırıldığında onlardan rahatlıkla ayrıştırılabildiğini belirtiyor. “Işık Üstüne Işık” 16 Şubat’a kadar Marlborough Madrid’de sergilenecek.