“Türkiye’nin Kültür Elçileri Mezun Oldu” – Karaköy Mono

Yunus Emre Enstitüsü’nün Kültürel Diplomasi Akademisi çatısı altında başlattığı Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programına özenle seçilerek dahil edilen 89 öğrenci, sertifikalarını alarak mezun oldu.

3 ay boyunca süren program kapsamında aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Emekli Büyükelçi Kenan Gürsoy ve Uluç Özülker ile Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan’ın da bulunduğu 12’si yabancı 70 konuşmacı geleceğin kültür elçileri ile bir araya geldi.

Türkiye’nin başat kültürel diplomasi kurumu olan Yunus Emre Enstitüsü bünyesindeki Kültürel Diploması Akademisi Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı, 12. hafta dersleriyle sona erdi. 2 Mart 2019’da başlayan ve üç ay süren programın son gününde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, NATO Kamu Diplomasisi Sorumlusu ve Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Öcal Oğuz konuşmacı olarak yer aldı.

Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Kültürel Diplomasi Akademisi tarafından gerçekleştirilen Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programına mülakatlar sonucunda seçilen 89 öğrenci, üç aylık yoğun bir programın ardından sertifikalarını almaya hak kazandı.

“Kültür elçilerimizin yetiştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz…”

Kültürel Diplomasi Akademisi eğitim programının açılışındaki konuşmasına atıfta bulunarak sözlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, “Başka uluslar ve insanlarla tanıştığınızda güven unsuru oluşturmak itibarınız ve güvenilirliğinizin artmasına yardımcı olur. Bütün bunlar da ülkemizin marka değeri açısından büyük önem taşıyor. Yunus Emre Enstitüsü olarak bizlerde bu kapsamdaki faaliyetlerimiz çerçevesinde kültürel elçilerimizin yetiştirilmesine katkı sağlamak için Kültürel Diplomasi Akademisi’ni hayata geçirdik.” dedi.

Sözlerini sürdüren Ateş; bugün ilk dönem mezunlarını veren program kapsamında Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Kültürel Diplomasi, Proje Yönetimi ve İş Yapma Becerisi ile Anadolu Medeniyetleri, Kimlik, Üslup ve Kültür olmak üzere beş temel eğitim modülü üzerinde alanında uzman çok değerli isimleri de konuk ederek geleceğin kültür elçileriyle buluştu. Üç aylık bu yoğun eğitim programını ilgiyle takip eden katılımcılarımıza bugün sertifikalarını vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Onlar burada aldıkları temel eğitimle ülkemizin kültür elçileri olarak kültürümüze ve medeniyetimize çok değerli katkılar sağlayacaklardır. Ülkemiz adına önemli bu çalışmaların bilinciyle Enstitü olarak Kültürel Diplomasi Akademisi eğitim programına önümüzdeki dönemlerde de devam ederek kültür elçilerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Beş Modülde hem teorik hem de uygulamalı 70 saat eğitim

Özenle seçilmiş 89 katılımcının beş temel eğitim modülü kapsamında hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldığı ve kültürel diplomasinin en ince detaylarını öğrendiği bu özel programda, öğrenciler 3 ay boyunca aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Emekli Büyükelçi Kenan Gürsoy ve Uluç Özülker ile Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan’ın bulunduğu 12’si yabancı 70 konuşmacıdan “Uluslararası İlişkiler”, “Diplomasi”, “Kültürel Diplomasi”, “Proje Yönetimi ve İş Yapma Becerisi” ve “Anadolu Medeniyetleri, Kimlik, Üslup ve Kültür” konularında ders aldı.

Geleceğin kültür diplomatları hafta sonu derslerinde seminer, panel, atölye çalışmaları, kültür ve sanat etkinlikleri, laboratuvar çalışmaları ve sosyal medya yönetimi gibi günümüzün öne çıkan konuları kapsamında da seçkin bir eğitim alırken; hafta içi ise dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitimlere devam etme fırsatı buldular.

Yunus Emre Enstitüsü Hakkında

Yunus Emre Enstitüsü dünyada 60’a yakın kültür merkezi ve 150’yı aşkın irtibat noktasında Türkiye’nin kültür diplomasisi faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenirliğini ve itibarını artırmayı amaç edinmiş olan Enstitü, kültür diplomasisi faaliyetlerini dil, kültür-sanat ve bilim-akademi olmak üzere üç ana eksen üzerinden yürütmekte, bu yolla dünya üzerinde Türkiye’ye dost ve Türkiye’yle bağ kuran insan sayısını artırmayı hedeflemektedir.

Kültürel Diplomasi Akademisi

Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde kurulan ve 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Kültürel Diplomasi Akademisi, kültürel diplomasi alanında ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirdiği özgün faaliyetler ve yayınlarla alana katkı sunmakta; kültürel diplomasinin özel uygulama alanlarını genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.