Karen Arakel “ARAQEL” – Karaköy Mono

Galeri 77, rakipsiz bir sanatçıyı sanatseverlerle tanıştırıyor. Karen Arakel’in rakipsiz olması; geçmişten günümüze uzanan farklı akımları, mürekkep, kalem, karakalem, yağlıboya, ahşap üzerine tempera ve suluboya gibi tekniklerle yorumlaması ve portreler, manzara resimleri, natürmortlar, grafik çalışmalar yaratması. Arakel’in zengin dünyası koleksiyonerlerin de katkısıyla, 11 Kasım – 12 Aralık arasında Galeri 77’nin Karaköy binasında görülebilir.

Sanat tarihinin farklı dönemlerine ve çeşitli uygarlıklara ait estetik algılarına atıfta bulunmadan Karen Arakel eserlerinden bahsetmek mümkün olmaz. Keza, sanatçının eserleri, biçimini ve benzersiz önemini derinlemesine bir sanat çalışması ve analizi sayesinde kazanmıştır. Sanatçı, geçmiş döneme ait sanatların resimsel ve boyutsal özelliklerinin sadece biçimsel temsillerini kavramaya çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda nedenlerine ve önkoşullarına da nüfuz ediyor. Eseri yaratanın kim olduğunu anlamaya, ruhunu, algısını, zihniyetinin özelliklerini hissetmeye çalışıyor. Ego ve kişisel vizyon arayışı içinde olan her sanatçı, kişisel araştırmalara başlar ve ilham kaynağı bulur. Karen Arakel’in seçtiği yol ise alışılmışın dışında, çünkü tanınmak, kendi tarzını bulmak ve başarılı bir tekniğe sahip olmak için hiç acelesi yok. İlhama oldukça açık olan sanatçı; ruh, sanatsal yaklaşım, vizyon ve estetik değerler açısından kendisine yakın olan sanatları, dönemleri ve sanatçıları eş zamanlı ve bilinçli olarak belirlemiş ve tanımlamış. Farklı çağlardan kültürlerle karşılaşmalar ve bu kültürlerin gündeme getirdiği konuların incelenmesi, kendi yaratıcılığının ipuçlarını edinmesinde önemli bir araç haline geliyor. Bu amaçla sanatçı yıllar içinde Arkaik, Helenistik, Klasik ve Rönesans sanatlarının yanı sıra Dadaizm, Sembolizm, Soyut Dışavurumculuk, Sürrealizm, Post-sürrealist Modernizm gibi birçok farklı akım ve üslupları mercek altına alarak derinlemesine analiz etmiş ve en nihayetinde kendi yorumuyla eserler üretmiştir. Karen Arakel’in bu geçmişe bakar gibi görünüp ileri adım atan yaklaşımı aynı zamanda sanatçının geliştirdiği üslup çeşitliliğinin de en önemli sebeplerinden biridir.

Karen Arakel’in eserlerinde resmettiği iç gözlem sahneleri doğa alegorisinin çeşitli kılıklarını yansıtır, bazen de insan figürleriyle canlanır. Sanatçı, öngörülebilir sınıra yakın veya uzak olan sıradan ve inanılmaz görüntüleri, illüzyon ve görsel deneyimi birleştirir. Farklı ufuklar yaratarak, bu ufukları optik perspektif yasalarını ve dünyanın yerçekimi kuvvetini görmezden gelen insanlar veya hayvanlarla birleştirir. Rüyalar, önseziler, içe bakış, insanın ilkel içgüdüleri, sevinçleri, içsel korkuları, saf ve etkilenmemiş bütünlüğü ile çeşitli alegorik imaları ve sembollerin kullanımı sanatçının titiz çalışmalarına konu olmuştur.Eserlerini ARAQEL ismiyle imzalayan sanatçı farklı ülkelerin resim sanatını ayrıntılı olarak araştırmış, becerilerini geliştirmiş ve Batı modern sanatıyla sentezlediği külliyatının temelini oluşturan Japonya ve Çin kökenli mürekkep resmi tarzı olarak bilinen Sumi-e de dahil olmak üzere çeşitli grafik ve çizim tekniklerinde ustalaşmıştır. Ayrıca, yağlıboya tekniğine tamamen hâkim olan Karen Arakel, çok çabuk kuruması ve kusurları hemen belli etmesi sebebiyle uygulaması çok zor olan ahşap üzerine “tempera” tekniğinde de uzmanlaşmıştır.