Atlarla Döngüsel Seyir – Karaköy Mono

DÖNGÜSEL SEYİR

Eserlerinde güç ve asaletin simgesi olan at figürlerini kullandığı resim ve heykelleriyle ünlü Profesör Süleyman Saim Tekcan, Tophane-i Amire’de, mart başında açtığı ‘Döngüsel Seyir’ adlı sergisiyle 60 yıllık sanat hayatından esintileri sanatseverlerle buluşturuyor.

Ressam, grafik sanatçısı ve aynı zamanda da öğretim üyesi olan Süleyman Saim Tekcan’ın uzun zamandır üzerine çalıştığı “Döngüsel Seyir” adlı serginin küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener üstlenirken, grafik tasarımını Yeşim Demir ve Mimar Nevzat Sayın üstleniyor. Sergide aynı zamanda Balamir Nazlıca’nın hazırladığı Süleyman Saim Tekcan’ı anlatan iki film de yer almakta.

Sergi, tarihsel olmayan bir dizilişe sahip olurken döngüselliğin altını çizmekte.

Resim ve heykellerin yapıldığı tarihlere göre değil de aralarındaki bağlantılara göre sıralandığını belirten Şener, eserlerin dizilişi için “Bu bir ‘Döngüsel Seyir’ aslında” diyor. Serginin akışı da bu döngünün üzerine kuruluyken sanatçının yaşamındaki geçişler bu geçişlerin sergi mekânına somut olarak yansıtılması önem taşıdığından dolayı zamanı zamansızlık üzerine kurguladıklarını belirtiyor.

 

Süleyman Saim Tekcan, 1940 Trabzon doğumlu, 1963 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezundur. 1970 yılında Almanya’da baskı eğitimi üzerine araştırmalar yaptı. 1975 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim kadrosuna katıldı ve 1985 yılında profesör oldu. Yugoslavya’da Sarajevo Sanat Akademisi ve Bilkent Üniversitesi’nde özgün baskı seminerleri verdi. Yaklaşık 1 sene dekanlık da yapan Tekcan, 1996 yılında Büyükada’da eğitime başlayan Yeditepe Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kurdu ve ilk yıl dekanlığını üstlendi. 2008 yılında 1. Uluslararası Özgün Baskıresim Bienali Jüri Üyleliğinde bulundu. 2004 yılından beri de İMOGA- İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ollarak çalışmalarına devam etmektedir.