SERGİ İNCELEMESİ: ÖLÜ DOĞA – Karaköy Mono

                                       ÖLÜ DOĞA/ SALTO MORTALE/ NATURE MORTE
Ali İbrahim Öcal’ın, son çalışmalarından oluşan “Ölü Doğa” adlı sergi, aralık ayından beri Sanatorium’da sanatseverlerle buluşuyor.

Öcal’ın sanat pratiğini ele alırken, farklı deneyleri, “eş zamanlı üretim modeli” çerçevesinde ele almasından bahsedebiliriz. Resim, yerleştirme, video, heykel ve doğa kökenli nesneler gibi farklı teknik ve malzemeleri kullanarak ürettiği işler; kültürel kodların yanı sıra doğa, coğrafya, toprak gibi çok katmanlı imgeler bütününü kapsamaktadır. İlgilendiği kavramları sıradan bir arayış çizgisinin ötesine taşıyan en önemli özelliklerden biri ise ısrarla belirli imgeler üzerinde durarak, “leitmotive” bir yaklaşımla yorumlamasıdır.


Sanatçı çalışmalarını, kavramsal zemin üzerinde var olan parça ya da imgelerin bağlamından çıkarak farklı biçimlerle temsil etmeyi hedeflemiştir. Kısaca Öcal’ın çalışmaları, imgesel olan ile duyumsal olanı konu parantezinde ele almıştır.

 

 Bünyesinde farklı görsel soru/n/ları barından bir sergi. Doğadaki değişim süreçleri yani; tohum, filizlenme, büyüme, yok olma, tekrar doğma yönelmesi bir çırpıda anlaşılamayan neden sonuç ilişkilerine dayanıyor.

Farklı tekniklerle geliştirilmeye çalışılan bir sorgulamanın sonucu olarak karşımıza çıkıyor Ölü Doğa. Öcal, olabildiğince geniş alanlara yaymayı hedefleyerek bir noktadan radarına takılanları, heykel, video, resim gibi değişik tekniklerle yorumlamıştır. O yüzden yaşlı bir ağacın kabuklarını andıran rölyef ile bir yarış atının gövdesini ön plana çıkaran video çalışması, serginin geri kalanından bağımsız görünse de aradaki ilişkiyi çözdükten sonra daha farklı görünüyor.

Yakın çevresinin, ülkenin, dünyanın bu denli hızlı ve yıpratıcı değişim sürecinde bir sanatçının kendi gözlemlerine dayanarak oluşturtuğu bu sergide doğa; ağaç, gül dalı, sıradan bir küreğin tahta gövdesinde imgesel, yer yer gerçeküstü bir yaklaşımla bir referans olarak karşımıza çıkıyor…

Ali İbrahim Öcal: 1982’de Almanya’nın Aschaffenburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ndeden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Üç kişisel serginin yanı sıra 28. Günümüz Sanatçılları Başarı Ödülü sahibi olan sanatçı, ulusal ve uluslararası grup sergileride de yer almıştır.