“LAURENCE STERNE” – Karaköy Mono

Bir subayın oğlu olan Laurence Sterne, önce Halifax’ta, daha sonra da Cambridge’deki Jesus College’de öğrenim gördü ve din adamlığı görevine başladı. Birçok görevde bulunduktan sonra, Yorkshire’deki Sutton papazlığına atandı. Bu arada, halk tarafından beğeniyle izlenen vaazlar verdi. 1741’de evlenen Sterne, görünüşte 20 yıl boyunca sakin bir yaşam sürdü, ama eğlencelerden ve garipliklerden de geri kalmadı. Yayımlamak için girişimde bulunduğu Vaazları Sterne’ in, kilise adamları arasında garip bir kişi olarak tanınmasını sağladı. 1759’da York’ta, The Life and Opinions of Tristram Shandy (Tristram Shandy’nin Yaşamı ve İnançları; dokuz cilt, 1759-1767) adlı kitabının ilk iki cildinin yayımlanmasıyla bir anda üne kavuştu. Roman çerçevesinin esnekliği sayesinde, Sterne roman kahramanının “yaşam ve inançlarını’’ sürekli olarak anlatabildi; konu dışı yazıların, çok sayıdaki kişilerin ve anlatıların, sınırsız düşüncelerin ve konuşmaların birbirine karıştığı ve birçok yerde birbiriyle kesiştiği kitabının yapısını geliştirebildi, böylece sekiz yıl boyunca, okuyucunun merakını ve ilgisini topladı.

Sağlığı için Fransa’ya (burada Diderot ile karşılaştı) ve İtalya’ya gitmek zorunda kalan Sterne, bu yolculukları sayesinde son derece yalın ve arı bir biçim taşıyan ünlü yapıtı Hissi Seyahat “i (A Sentimental journey, 1768) yazdı. Söz konusu yapıtın üstü kapalı anlatımı, en ince ayrıntıların kavranmasını açıklar ve sürekli uyanık tutulan bir düşünceye dönüşü sağlar. Sterne, kuşku, alay ve sevecenlikle desteklenen tinsel bir anlatı içinde gözlemleri, töreleri ve kişilikleri, eleştirel ve yergili düşünceleri, en ince ayrıntılı coşkuları dile getirmeyi başarırken özellikle romansı bir olay örgüsüne başvurdu.

Ciddi biçimde hastalanan Sterne, Coxwold’daki papazlık görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Emekliliğinde, sık sık yolculuklar yaptı. 24 Kasım 1768’de de Londra’da bir otelde öldü. Ölümünden sonra kızı Lydia, Sterne’ in, Vaazlar ‘mı, Letters from Yorick to Eliza (Yorick’ten Eliza’ya Mektuplar, 1766-1767) ve journal to Eliza (Eliza’ ya Günlük) gibi yapıtlarını yayımladı. Kişisel ve çarpıcı bir gülmece anlayışı olan Sterne, joyce ve Proust gibi birçok modern yazarı etkilemiştir.

Hazırlayan: Ömer Yücedal